Jessica Liander, studiebevakare för lärarutbildningarna

 

Vad gör en studiebevakare?

– Jag arbetar övergripande och koordinerande med studentinflytande. Jag sitter med i beredande och beslutande organ inom lärarutbildningarna och ger studentinput, handleder studentråden och sitter även i studentrådet vid Institutionen för språkdidaktik.

Vad vill du uppnå?

– Jag får ofta höra att det är splittrat att vara lärarstudent vid Stockholms universitet, och det beror på att lärarutbildningarna är upplagda vid flera institutioner. Jag vill jobba för att skapa en större sammanhållning mellan lärarstudenter, hjälpa till att skapa en lärarstudentidentitet trots att vi lärarstudenter är uppdelade.

Hur kan sammanhållningen förbättras?

– En initial lösning för att skapa samhörighet skulle kunna vara att göra lärargrupper i ämneskurserna, som engelskan har, så att lärarstudenter läser med lärarstudenter. Hur institutionernas introduktionsdagar ser ut spelar också roll för samhörigheten. Institutionerna är mer eller mindre bra på att introducera nya lärarstudenter så att de känner samhörighet med varandra och med programansvarig institution. Vi har påbörjat diskussioner om hur vi kan förbättra introduktionerna. Vi kommer kanske inte att få en förändring redan nästa termin, men fröer är sådda.

 

Jannika Ojeda Meftah, samordnare för lärarstudenter

Hur ser ditt uppdrag ut?

– Mitt uppdrag går ut på att skapa något av lärarstudentkåranda och mötesplatser. Behovet är stort eftersom lärarutbildningarna är utspridda och har många olika inriktningar. Många lärarstudenter upplever brist på tillhörighet på campus och jag försöker överbrygga det.

Hur gör du det?

– Genom att förmedla information i kombination med att skapa god stämning samt mötesplatser, exklusivt för lärarstudenter. Ett exempel på mötesplats är seminarieserien Lärarrummet i Gula villan. Det är seminarier eller föreläsningar, ibland kombinerat med workshop, som tar upp ämnen som är giltiga för alla lärarstudenter. Ofta är det mer konkreta frågor som många studenter saknar i utbildningen. Lärarrummet bjuder även på gratis riktig lunch. Sociala medier är en annan mötesplats där jag tipsar om sådant som kan intressera just oss lärarstudenter. Facebook-sidan Lärarstudenter vid Stockholms universitet har nu över 2000 följare.

– Till våren har jag ett projekt med inriktning Specialpedagogik i praktiken som ju alla framtida lärare behöver kunskap i. Bland annat kommer vi att ha en temadag den 21 mars. Jag har även hand om studentkårens bibliotek för normkritisk pedagogik som förstås är till för studenterna.

 

Prenumerera på Lärarstudenternas nyhetsbrev

Lärarstudenterna på Facebook

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet