Timss 2015 är en internationell studie som undersöker fjärde- och åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap. Jämfört med den förra undersökningen Timss 2011 förbättras alla resultat utom ett som ligger kvar på samma nivå.

  • Matematik årskurs 4. Eleverna presterar i snitt 519 poäng. Det är en förbättring med 15 poäng jämfört med TIMSS 2011.
  • Naturvetenskap årskurs 4. Eleverna presterar i snitt 540 poäng. Det är på samma nivå som i TIMSS 2011.
  • Matematik årskurs 8. Eleverna presterar i snitt 501 poäng. Det är en förbättring med 16 poäng jämfört med TIMSS 2011.
  • Naturvetenskap årskurs 8. Eleverna presterar i snitt 522 poäng. Det är en förbättring med 13 poäng jämfört med TIMSS 2011.

 

Både hög- och lågpresterande elever når bättre resultat i TIMSS 2015. Fler elever presterar på högre kunskapsnivåer och färre elever presterar på de lägre kunskapsnivåerna jämfört med TIMSS 2011.

- Vad förbättringarna beror på behöver undersökas närmare av oss och forskarsamhället. Samtidigt vet vi vad som bidrar till en bra skola. Nu gäller det att fortsätta utveckla undervisningen, få fler att vilja bli lärare och ge skolan rätt förutsättningar. De förbättrade resultaten är glädjande, men vi har fortfarande en bit kvar till toppresultaten från mitten av 1990-talet säger Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Även svenska gymnasieelever som läser avancerad matematik förbättrar sina resultat i den internationella kunskapsmätningen TIMSS Advanced 2015. Samtidigt försämras resultaten i fysik jämfört med förra mätningen 2008.

TIMSS Advanced 2015 är en internationell studie som testar kunskaperna i avancerad matematik och fysik bland elever i gymnasieskolan. I Sverige deltar ett urval av elever som läser minst kurserna Matematik 4 eller Fysik 2 på naturvetenskaps- och teknikprogrammet. De svenska resultaten pekar både uppåt och nedåt.

  • Matematik. Eleverna presterar i snitt 431 poäng. Det är en förbättring med 19 poäng jämfört med den förra undersökningen TIMSS Advanced 2008.
  • Fysik. Eleverna presterar i snitt 455 poäng. Det är en försämring med 42 poäng jämfört med TIMSS Advanced 2008.


– Det är angeläget att gå vidare och analysera vad de här förändringarna beror på. Det blir en kommande uppgift för oss och forskarsamhället, säger Mikael Halápi.

 

Hela pressmeddelandet om Timss 2015.

Hela pressmeddelandet om Timss Advanced.