Totalt närmare 10 400 anmälningar har inkommit till universitetets alla lärarprogram inför höstterminen. Det är en minskning med fyra procent jämfört med höstterminen 2017. Ungefär en fjärdedel av anmälningarna, 2 500, är sökta i första hand.

Förskollärarprogrammet, universitetets mest sökta lärarutbildning, ser en minskning av antalet förstahandssökande med fem procent, 464 sökande, till 200 platser.

Till grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 konkurrerar drygt 300 förstahandssökande till 150 platser. Det är ungefär tio procent färre sökande än förra höstterminen.

Bland inriktningarna till grundärare i fritidshem är det ingången idrott och hälsa som, än en gång, ser flest sökande, 139 i första hand till 20 platser. Även ingångarna bild och form samt musik är populära med 60 respektive 30 förstahandssökande, till 40 respektive 20 platser.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 söktes av 175 personer, ungefär lika många som förra hösten, till 110 platser.

Drygt 400 personer har i första hand sökt sig till ämneslärarprogrammen mot arbete i gymnasieskolan, medan femtio personer har sökt sig till inriktningen mot årskurserna 7-9. Ytterligare drygt 330 personer har i förstahand sökt sig till Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen, KPU.

Totalt inkom 73 810 anmälningar till Stockholms universitets alla utbildningar inför hösten 2018. Det är en minskning med närmare fyra procent jämfört med förra hösten.

 

Universitets- och högskolerådet har publicerat den nationella statistiken på sin webbplats, se www.uhr.se.