UKÄ får i uppdrag att utvärdera genomförande och resultat av den försöksverksamhet för kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, som lärosätena i Göteborg, Karstad och Halmstad ansvarar för. I uppdraget ingår också en utvärdering av det ledarskapsprogram som Teach for Sweden ansvarar för.

Genom KPU kan de som redan har ämneskunskaper i ett undervisningsämne gå en kompletterande pedagogisk utbildning som leder till en ämneslärarexamen. Syftet med försöksverksamheterna är bland annat att öka rekryteringen av ämneslärare i matematik, naturorienterande ämnen och teknik.

Även Stockholms universitet har mångårig erfarenhet av att erbjuda kompletterande pedgogisk utbildning, dels inom matematik, naturvetenskap och teknik, men också inom humaniora och samhällsvetenskap. 2017 erbjuder Stockholms universitet i samarbete med KTH en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.

UKÄ:s uppdrag ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 10 mars 2017.

 

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolvärlden: KPU-försök kartläggs