Regeringen lämnar i en promemoria förslag som syftar till att göra ämneslärarutbildningen mot årskurs 7-9 mer flexibel och attraktiv i förhoppningen att öka söktrycket till utbildningen, inte minst i de ämnen där bristen på lärare är störst.

Utbildningen föreslås omfatta 240 eller 270 högskolepoäng. Regeringen föreslår också att utbildningen ska kunna vara ett halvår kortare än i dag. Däremot ska utbildningen inte kunna vara längre än dagens 270 hp. Anledningen till att utbildningen ska kunna vara kortare är att en variant som omfattar ämnes- och ämnesdidaktiska studier i två undervisningsämnen om 90 respektive 60 hp ska vara möjlig.

Examen med inriktning mot lärare för årskurs 7-9 föreslås också omfatta en fördjupning om 90 eller 120 hp, vilket ger studenten behörighet att undervisa i gymnasieskolan.

Ämnesspecialist i grundskolan eller lärare i gymnasiet

Att utbildningen mot arbete i årskurs 7-9 i större omfattning än i dag skulle komma att omfatta två ämnen i stället för tre kan innebära att studenternas anställningsbarhet minskar. Detta, menar regeringen, bör dock vägas emot den flexibilitet det innebär att kunna välja att tjänstgöra i grundskolans årskurs 4-6 och då kunna ses som grundskolans ämnesspecialister. Dessutom kommer utbildningen att ge ökad behörighet att undervisa i gymnasieskolan, vilket i sig kan vara positivt för anställningsbarheten.

I dag omfattar ämneslärarutbildningen mot årskurs 7-9 270 hp. Inriktningen mot arbete i gymnasieskolan omfattar 300 eller 330 hp. En skillnad mellan inriktningarna är att studenter som huvudregel studerar tre undervisningsämnen inom inriktningen mot årskurs 7-9 och två undervisningsämnen inom inriktningen mot arbete i gymnasieskolan. Dessutom är studiernas omfattning i varje undervisningsämne mer omfattande inom inriktningen mot gymnasieskolan.

Förslaget innebär att nuvarande krav på minsta ämnesdjup i varje ämne och ett ämne med större ämnesdjup behålls.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.

Promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning (pdf)