Två program sticker ut i ansökningsstatistiken från Universitets- och högskolerådet. Jämfört med förra våren är det fler som sökt sig till ämnesinriktningen idrott och hälsa i grundlärarprogrammet mot fritidshem. 123 förstahandssökande konkurrerar om 20 platser.

– Det är mycket glädjande och förhoppningsvis en indikator på att vi ger en bra utbildning som har ett gott rykte. Ämnet idrott och hälsa för grundlärare med inriktning mot fritidshem är nytt sedan tre terminer. Innan dess var det stor efterfrågan på ämnet och nu känner fler till att inriktningen finns. Det säger studierektor Anna-Lena Ljusberg.

Fler vill också läsa grundlärarprogrammet mot förskoleklass och årskurs 1-3. Tretton procent fler innebär 281 förstahandssökande till 145 platser.

Fortsatt stort intresse för forskar-KPU

Intresset kvarstår också för den kompletterande pedagogiska utbildningen i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen för personer med forskarexamen (KPU). Trots att de sökande i och med denna sökomgång måste motivera sitt val att bli lärare sökte totalt 309 personer utbildningen, jämfört med 311 förra våren.

Nationellt minskade antalet sökande till utbildningarna till förskollärare och lärare med fem procent jämfört med våren 2017. Fortsatt högkonjunktur och god arbetsmarknad visar sig också i sökstatistiken till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet. Drygt 900 färre sökte vårens utbildningar.

 

Mest sökta lärarprogram inför vårterminen 2018:

  1. Förskollärarprogrammet, 1114 sökande
  2. Grundlärarprogrammet F-3, 827 sökande
  3. Grundlärarprogrammet fritidshem, 798 sökande
  4. Grundlärarprogrammet 4-6, 579 sökande