För att bättre se till att de som söker utbildningen verkligen vill påbörja och fullfölja den får de sökande från och med höstens antagning skriva ett motivationsbrev. Brevet är inte behörighetsgivande utan bedöms tillsammans med övriga meriter.

Susanne Ekström.
Susanne Ekström.

– Vi är intresserade av varför de sökande vill bli lärare och vill få dem att reflektera över vad yrket innebär för dem och vad de kan bidra med i skolan utifrån sina tidigare erfarenheter. Vi hoppas att de som söker verkligen är intresserade av att gå utbildningen och att bli lärare, säger Susanne Ekström, programansvarig och studierektor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

17 av 25 antagna kvar i utbildningen

Av de 25 som i vintras antogs till premiäromgången av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för personer med forskarexamen var det 22 stycken som påbörjade utbildningen till ämneslärare. Drygt halvvägs in i utbildningen är antalet studerande 17 stycken.

– Några har studieuppehåll på grund av att de har fått jobb, och en har slutat, uppger Susanne Ekström.

De som antas till utbildningen och bedriver sina studier aktivt har rätt till utbildningsbidrag om 25.000 kronor per månad. En förmån som möjligen gör det lätt att söka utbildningen utan att vara tillräckligt motiverad för studierna, menar Susanne Ekström. Men hon tycker inte att antalet studieavbrott är uppseendeväckande.

– Siffrorna sticker inte ut jämfört med andra utbildningar. Saker händer i studenters liv som gör att de måste göra omprioriteringar. Men det är trots allt så att några har tagit plats för andra som kanske hade varit mer motiverade att gå utbildningen.

Forskar-KPU riktar sig till den som har en forskarexamen samt tidigare ämnesstudier inom skolämnena biologi, fysik, kemi, matematik, naturkunskap eller teknik. Efter ett års heltidsstudier på distans är det möjligt att bli lärare i årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.

Nästa omgång av KPU för forskarutbildade startar i januari 2018. Sista anmälningsdag är den 16 oktober. Utbildningen ges tillsammans med KTH.

 

Karolin Axelsson.
Karolin Axelsson.

Karolin Axelsson, Stockholm, KPU för forskarutbildade, ämnena biologi och kemi:

Är motivationsbrev ett bra sätt att göra urval?

– Ja, det verkar bra. Det är konstigt att bara ta in på meriter, särskilt när det handlar om att bli lärare. När man söker kanske man inte helt bestämt sig. Vi som är kvar är väldigt motiverade, men man borde fått visa att man tänker fortsätta sin utbildning och verkligen har en plan för att bli lärare.

Hur upplever du utbildningen?

– Det är mycket att ta in och ett helt annat sätt att studera för oss med naturvetarbakgrund, med tanke på att det är en samhällsvetenskaplig utbildning. Det är roligt och inspirerande. Särskilt i de ämnesdidaktiska och specialpedagogiska kurserna har vi roliga och relevanta uppgifter. Men det är mycket som pågår parallellt, med två lärosäten som samarbetar, vilket kan göra det svårt att hålla reda på sig själv ibland.

Har utbildningen förändrat din syn på läraryrket?

– Absolut. Jag visste att det var komplext men nu förstår jag vidden av komplexiteten, särskilt den sociala biten. I media framgår det som att ordning och reda och att få alla rätt på proven är det viktigaste i skolan. Men utbildningen tar fasta på det som är viktigt för att fungera i samhället, som att kunna relatera, sorter och sålla information.
 

Tomas Nilsson.
Tomas Nilsson.

Tomas Nilsson, Västerås, ämnena matematik och teknik:

Vad tycker du om motivationsbrev i antagningsprocessen?

– För min del hade det inte gjort någon skillnad. Min motivation för jobbet är lika stark.

Vad tycker du om utbildningen?
– Den är mycket mer teoretisk än vad jag väntat mig. Jag saknar praktiska tips på hur man lägger upp en lektion och hur man hanterar olika situationer i klassrummet. Men praktiken har gett mycket. Den stora behållningen med utbildningen är att man får lärarbehörighet.

Har din syn på läraryrket förändrats?

– Jag är fortfarande väldigt intresserad av läraryrket och har samma drivkrafter att komma ut och entusiasmera ungdomar som när jag sökte utbildningen.

 

Fakta forskar-KPU:

  • Fyra lärosäten fick förra året regeringens uppdrag att under fem år ge KPU för personer med forskarexamen: Stockholms universitet tillsammans med KTH, Umeå universitet och Karlstads universitet.
  • Utbildningsbidrag om 25.000 kronor kan sökas av den som är högst 56 år och som läser på heltid.
  • Målet med satsningen är att få fram fler ämneslärare som har forskarexamen i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik.

 

Mer information om KPU för forskarutbildade.

Forskare redo att läsa till lärare.