Den unika utbildningen kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för personer med forskarexamen har startat. Inledningstalade gjorde Maria Andrée, prefekt vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

– Läraryrket är ett passionerat samhällsuppdrag. För att hantera detta krävs en riktigt bra utbildning. Ni kommer in med gedigna ämneskunskaper och om ett år kliver ni in i skolan som lärare att ta er an utmaningarna, sa hon.

Därpå informerade de programansvariga, Susanne Ekström, Stockholms universitet, och Per Norström, Kungliga Tekniska högskolan, om utbildningen och innehållet. Studievägledare från de båda lärosätena informerade om den verksamhetsförlagda utbildningen och studiebidraget. Utan trumpetfanfar, men med applåd, förklarades så programmet invigt.

Programansvariga Susanne Ekström och Per Norström samt prefekt Maria André.
Programansvariga Susanne Ekström och Per Norström samt prefekt Maria Andrée.

Blir lärare på rekordfart

Drygt 200 förstahandssökande, varav hälften behöriga, ville få möjlighet att under ett år läsa till lärare på distans med utbildningsbidrag. De 25 som antogs, drygt hälften kvinnor och hälften män, får ämneslärarexamen i något eller några av skolämnena biologi, fysik, kemi, matematik, naturkunskap och teknik.

Jämfört med den ordinarie kompletterande pedagogiska utbildningen är studietakten i denna ”forskar-KPU” högre, vilket innebär att även sommaren tas i anspråk för verksamhetsförlagd utbildning och självständigt arbete. Utbildningen ges tillsammans med KTH. Ett tiotal obligatoriska föreläsningar vid de båda lärosätena varvas med webbaserade seminarier och grupparbeten, samt sammanlagt en termin verksamhetsförlagd utbildning.

Strikta krav för lärarexamen

Efter lunch rivstartade utbildningen med den första kursen: Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning. Lärarutbildningen kommer att vara både svårare och annorlunda än deltagarnas tidigare studier inom matematik, naturvetenskap och teknik, hävdar Per Norström. Han döljer inte sina förväntningar på utbildningen och de blivande lärarna:

– Jag hoppas att de ska bli fantastiska lärare med breda och djupa ämneskunskaper, med ett driv att vidareutveckla ämnena i skolan. Och att de känner en stolthet över den expertkunskap de har i ämnena och en ödmjukhet inför det nya stora uppdraget.

 

Varför vill du bli lärare?

Ida Josefsson, Stockholm, disputerade i fysik 2015:

– Jag har alltid varit sugen på att undervisa så den här utbildningen är ett bra tillfälle att skaffa sig en stabil erfarenhet av det praktiska och av didaktiken. Jag tänkte först välja inriktningen mot gymnasieskolan men valde 7-9 för att den känns kul och utmanande.

 

 

 

Tomas Nilsson, Västerås, disputerade i maskinteknik 2015:

– Jag tycker det är givande att lära ut och få någon annan att förstå. Jag kommer närmast från föräldraledighet. Mina ämnen är teknik och matematik för gymnasieskolan, eventuellt fysik också.

 

 

 

Fakta forskar-KPU:

  • Fyra lärosäten har fått regeringens uppdrag att under fem år ge KPU för personer med forskarexamen: Stockholms universitet tillsammans med KTH, Umeå universitet och Karlstads universitet.
  • Målet med satsningen är att få fram fler ämneslärare och lektorer i matematik, naturvetenskap och teknik.
  • Vid SU/KTH har mer än hälften av deltagarna valt inriktning mot årskurs 7-9, resten inritning mot gymnasieskolan.
  • Ämnesfördelning bland de 25 deltagarna vid SU/KTH: Biologi 8 deltagare, fysik 12, kemi 9, matematik 15, teknik 8 och naturkunskap 2 deltagare.