Flera av landets mest framträdande forskare kring barn, förskola och utvecklingspsykologi deltog med föreläsningar för ett tusental pedagoger och ledningsfunktioner inom kommunal och fristående förskola.

I sitt välkomsttal fokuserade skolborgarrådet Lotta Edholm på förskolans pedagogiska uppdrag och vikten av att hjälpa barnen bli självständiga individer.

Som första forskare intog Anne-Li Lindgren, professor vid Stockholms universitet, Aula Magnas scen. Hon gav en historisk tillbakablick på förskolans utveckling, utifrån boken Förskolans historia. Förskolan är en del av den samhällsomvandling som skett under mer än hundra år, men utvecklingen har långt ifrån varit självklar. Styrkan i den svenska förskolans utveckling, menar hon, har varit ett ideal kring inkludering. Och efter att ett tag ha trängts undan har nu återigen leken och omsorgen en stark roll i förskolan.

Att utveckla barns uppmärksamhet

Uppmärksamhet är en är en grundläggande förmåga som är av stor betydelse för lärandet. I ett fyraårigt projekt – Hjärnvägar i förskolan – har flera forskare från fem olika discipliner, under ledning av professor Hillevi Lenz Taguchi, utvärderat olika pedagogiska arbetssätt som utvecklar barns uppmärksamhet. Forskarna behövde lösa en rad utmaningar för att genomföra en så kallad randomiserad kontrollerad studie som involverade 430 barn och närmare 100 pedagoger vid 29 förskoleavdelningar. Att ingen av interventionerna gjorde att barnen utvecklade sina förmågor mer, jämfört med kontrollavdelningarna, visar bland annat att den pedagogiska kvaliteten generellt är hög i förskolan.

Forskare om projektet Hjärnvägar i förskolan.
Forskarna Anna Palmer, Hillevi Lenz Taguchi, Sofia Frankenberg och Susanne Kjällander fortsätter att arbeta med lärdomar från Hjärnvägar-projektet.


Digitalisering en demokratifråga

Från den första juli ska alla barn i förskolan få adekvat digital kompetens. Forskaren Susanne Kjällander har varit med och formulerat de nya skrivningarna i förskolans läroplan och de är viktiga bland annat ur en demokratiaspekt, menar hon. Det finns ett ”app gap” som innebär att föräldrar i resursstarka hem använder appar med lärandeinnehåll och tydligt genusperspektiv. Förskolans uppdrag blir att bjuda in alla barn till en digital miljö av bra kvalitet där pedagogerna hjälper till och sätter gränser. I sin forskning har hon sett att förskolebarn interagerar medvetet med digitala verktyg – de blir producenter snarare än konsumenter. Till och med de allra minsta barnen, som knappt kan prata och skriva, ges med digital teknik möjlighet att visualisera sina kunskaper med berättande.

Susanne Kjällander.
Forskaren Susanne Kjällander är aktuell med en bok om digitalilsering i förskolan på vetenskaplig grund.


Under de två dagarna genomfördes 25 föreläsningar. Förskolesummit är en återkommande konferens som arrangeras av Stockholms stad i samarbete med Stockholms universitet.

Här hittar du information om deltagande forskare och deras föreläsningar.