Det är Max Strandberg, universitetslektor vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, och nydisputerade Malin Tväråna, Stockholms stad, som varit huvudsökande till det treåriga projektet ”Säger bilden mer än tusen ord? Om utveckling av elevers visuella litteracitet i samhällskunskapsundervisningen”.

– Bilder i SO-läromedel innehåller ofta mycket information, som inte finns i texten och som lärare kanske inte undervisar explicit om. Vi vill undersöka hur de visuella representationerna funkar och vilka eventuella svårigheter och möjligheter de ger i undervisningen, säger Malin Tväråna.

Ann-Sofie Jägerskog, som varit medsökande i projektet, disputerar inom ämnet fredagen den 27 mars kl 13.00 med avhandlingen Making possible by making visible - learning through visual representations in social science. Följd disputationen digitalt.

Medlen har beviljats inom ramen för den nationella försöksverksamheten Utveckling, Lärande, Forskning (ULF). ULF-samarbetet är ett regeringsuppdrag som innebär att akademin ska pröva och utveckla modeller för forskning som bedrivs i nära samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän.

 

Läs mer om projektet på institutionens webbsida

Läs mer om övriga beviljade bidrag

Läs mer om ULF vid Stockholms universitet

ULF:s nationella webbplats