Jonas Vlachos.

Forskaren Jonas Vlachos, nationalekonom vid Stockholms universitet och Institutet för näringslivsforskning, har i sin studie använt en ny ansats som tydligt visar att fristående grundskolor sätter högre betyg än kommunala. Han har jämfört betyg i alla ämnen med de nationella prov som finns i framför allt matematik, för att fånga skolans allmänna nivå. Det vanligaste sättet är annars att jämföra med endast de ämnen som har nationella prov.

Resultatet visar att skolor tillhörande Internationella Engelska skolan och Kunskapsskolan särskilt utmärker sig för att vara generösa i betygssättningen. Detta pekar på svårigheten att ha ett enhetligt och tillitsbaserat regelverk för en verksamhet där både privata och offentliga aktörer är verksamma, konstateras i rapporten.


Läs rapporten Trust-Based Evaluation in a Market-Oriented School System.

Tidigare har Skolverket i en rapport visat att elever från friskolornas gymnasieprogram klarar sig sämre i högskolan, trots att friskoleelevernas snittbetyg är högre än det för elever från kommunala skolor.

Mer om Jonas Vlachos forskning.