Håkan Larsson. Foto: Linus Hallgren.
Håkan Larsson. Foto: Linus Hallgren.

Hur ser uppdraget ut?

– Uppdraget kretsar kring fem frågor om olika VFU-modeller och aspekter som relaterar till frågeställningarna, till exempel om det är fördelaktigt eller negativt att koncentrera studenterna till samma förskola eller skola genom hela utbildningen. Likaså vilka fördelar och nackdelar som finns med att profilera VFU mot respektive lärarutbildning. Och vidare hur den verksamhetsförlagda utbildningen kan organiseras för att säkerställa en VFU av hög kvalitet.

Vad kan du säga om utredningen hittills?

– Frågan om kvaliteten på utbildningen är mest central, alltså hur VFU bäst kan organiseras så att studenterna lär sig det de ska. Det är viktigt att utgå från studenternas perspektiv. Det sekundära är logistiken, som förstås är avgörande för att kvaliteten blir bra. VFU är en stor apparat som innebär att många studenter på olika lärarutbildningsprogram ska placeras, både samtidigt och då och då. Skolhuvudmännens uppfattning är också viktig då VFU är något av en rekryteringskälla för dem och incitament för verksamhetsutveckling.

Hur ser organiseringen ut i dag?

– Det är en komplicerad process där över 5000 lärarstudenter gör VFU vid 1000 skolor i 40 kommuner. Universitetet placerar studenter vid övningsskolorna medan kommunerna sköter övrig fördelning. En portal matchar studenterna utifrån program, ämnesinriktning och restid. Det är ett stort arrangemang med många perspektiv att beakta jämfört med GiH som har 600 lärarstudenter och enbart inriktningen idrott och hälsa. Ett samverkansavtal mellan länets lärosäten och kommunerna stärker det ömsesidiga ansvaret.

Hur går du vidare?

– Jag går igenom tidigare uppföljning av VFU och diverse rapporter och fortsätter att träffa relevanta personer för att sätta mig in i de villkor som påverkar verksamheten. Jag har besökt Studentavdelningen, pratat med VFU-ansvariga vid olika institutioner och ska framöver träffa studentrepresentanter och skolhuvudmän.

 

Så ska VFU bli ännu bättre