Christian Eidevald. Foto: Niklas Björling.
Christian Eidevald. Foto: Niklas Björling.

– Efter en nyligen uppmärksammad ”förskole-pedofil”, som förgrep sig sexuellt på flera barn, har det åter blivit osäkert för män att arbeta i förskolan genom att anmälningar mot män ökar drastiskt. Boken är tänkt att både ge stöd i arbetet för att göra yrket attraktivt för både kvinnor och män, samt att öka medvetenheten kring sexuella övergrepp, säger bokens författare Christian Eidevald.

Boken beskriver dels förskolans kvinnodominerade historia samt motiv och insatser för att fler män ska arbeta där, dels redogör den för sexuella övergrepp, deras konsekvenser för barn och verksamhet samt strategier för att förebygga övergrepp.

Vill bidra till diskussioner på förskolor

– Min förhoppning med boken är att den ska utgöra ett angeläget bidrag för att initiera diskussioner på förskolor och för att identifiera vilka frågor som vi behöver arbeta vidare med, säger Christian Eidevald.

Christian Eidevald är förskollärare och lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Han anser att det saknas kunskap i skärningspunkten mellan att vara man i förskola som riskerar att misstänkas för att vara pedofil, samt risken för att barn utsätts för sexuella övergrepp i förskola där de flesta övergrepp sker av gruppen män.

– För mig är det därför viktigt att i boken både beskriva vilken betydelse det har att vara anställd som kvinna eller man, samt vilken vetenskaplig kunskap - men också kunskap ute i kommuner och förskolor - som idag finns kring sexuella övergrepp mot barn i förskolan, säger Christian Eidevald.

Konkreta åtgärder presenteras

Boken är tänkt att kunna användas både i förskollärarutbildningen och i den praktiska förskoleverksamheten. 

– Genom att både beskriva forskning och samtidigt vara konkret i vilka åtgärder man behöver vidta innan, under tiden och efter en eventuell misstanke kan uppstå hoppas jag att boken upplevs relevant i båda dessa fall, säger Christian Eidevald.

Pressmeddelande Gleerups

 

Medförfattare till boken är Anna Westberg Broström och Helena Bergström vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Christian Eidevald om universitetets arbete med dessa frågor i förskollärarutbildningen: "Vi arbetar aktivt med utmaningar kring män i förskolan"