– Ni kommer att spela en viktig roll i framtiden när ni som nya lärare kommer ut i skolan och blir med om att forma framtidens medborgare – och i förlängningen framtidens universitetsstudenter.

Det sa prorektor Clas Hättestrand som inledde introduktionshögtiden i Aula Magna för de över tusen nya lärarstudenterna. I sitt tal betonade han universitetets bredd och det faktum att samtliga fyra fakulteter och många av institutionerna är engagerade i lärarutbildningen. Det garanterar hög kvalitet på kurserna och närhet till forskningen.

 

Innan det var dags för en rundtur på campus informerades studenterna om två av utbildningens hörnstenar: den utbildningsvetenskapliga kärnan och den verksamhetsförlagda utbildningen. Också Studentkåren, Språkverkstaden och Medieverkstan informerade om sina respektive verksamheter.

 

Foto: Marc Femenia.

 

Den utbildningsvetenskapliga kärnan

Verksamhetförlagd utbildning, VFU

Språkverkstaden

Medieverkstan

Lärarstudenter vid Stockholms universitets studentkår