Fyra forskare vid Stockholms universitet får dela på drygt tjugo miljoner kronor i 2018 års utdelning inom utbildningsvetenskap från Vetenskapsrådet:

Utöver dessa har Skolforskningsinstitutet beviljat Eva Siljehag vid Specialpedagogiska institutionen medel för den treåriga studien ”Socialt samspel i lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd”.

 

Läs mer om VR:s beviljade bidrag.

Läs mer om Skolforskningsinstitutets beviljade bidrag.