Aula Magna
 

Det var ett regntungt campus som mötte de nya lärarstudenterna. Värmen steg så småningom, inne i aulan när studentorkestern Kårsdraget spelade, rektor Astrid Söderbergh Widding välkomsttalade och företrädare för lärarutbildningarna informerade om viktiga delar i utbildningen.

Och lärarstudenterna — de tog in, reflekterade och tänkte tillbaka på sina egna lärare.
 

Alexander Zackrisson.

”Jag har jobbat, gått musikfolkhögskola, spelar i band och har ett brinnande intresse för musik. De lärare jag haft som varit bäst är de som själva brann för sitt ämne. Det var inte alltid den mest kunniga som gjorde störst intryck utan den som kunde förmedla kunskapen så man fick en wow-känsla. Förhoppningsvis får jag verktyg i utbildningen för att lära mig det.”

Alexander, som ska bli grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem och i musikämnet.

 

Kajsa Wallin.

”Jag har jobbat i sex år så jag är lite nervös för att börja plugga igen. Det blir en omställning att komma in i studietekniken och att planera sina egna studier. Jag minns inte mina lärare från så tidig ålder som jag ska undervisa för. Men för att bli en bra lärare hjälper det nog att ha egna barn, som jag har.”

Kajsa, som ska bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1 till 3.

 

Joakim Östh.

”Jag har jobbat länge i förskola och i förskoleklass. Äntligen tar jag tag i att utbilda mig också. Det som gör mig till en bra lärare är nog att jag ser till barns unika egenskaper och jobbar med tydliga övergångar. Om man visar sig sårbar som pedagog så är det okej om det blir fel, bara man gör sitt bästa. Att vara lugn, trygg och positiv räcker också långt.”

Joakim, som ska ta förskollärarexamen.

 

Under dagen informerades om:

Den utbildningsvetenskapliga kärnan

Verksamhetsförlagd utbildning

Medieverkstan

Lärarstudenter vid Stockholms universitets studentkår

Centrala lärarstudentrådet

Lärarstudenternas Klubbmästeri

Universitetsbiblioteket - Ny student

Studie- och språkverkstaden

Studenthälsan