Clas Hättestrand. Foto: Niklas Björling.
Clas Hättestrand. Foto: Niklas Björling.

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är en av hörnstenarna i lärarutbildningen och fyller en central roll för studenternas möjligheter att utvecklas i lärarrollen. Universitetet påbörjar nu implementeringen av en ny modell tillsammans med flera huvudmän. Modellen innebär att skolor och förskolor samarbetar med varandra i kluster, som universitetet i sin tur samverkar med.

– Det här är ett utvecklingsarbete vi har jobbat med i ett par års tid och det är mycket glädjande att vi nu äntligen kan börja rulla ut modellen, säger Clas Hättestrand, prorektor med ansvar för övergripande lärarutbildningsfrågor.

För alla studenter

Universitetets nya modell med VFU-skolor är inspirerad av det lyckade projektet med övningsskolor som pågick mellan åren 2010 och 2018. Men till skillnad mot tidigare övningsskoleprojekt ska nu alla lärarstudenter få ta del av fördelarna med nära samverkan mellan universitetet och VFU-skolorna. Utökad kontakt och samarbete mellan lärosäte och skolhuvudmän har visat sig ge positiva effekter på kvaliteten i VFU.

– Övningsskoleprojektet innebar ett tydligt fokus på professionsutveckling för både lärarstudenter och verksamma lärare. Dessa fördelar bygger vi nu vidare på och skalar upp i VFU-skolor inom klustren, säger Clas Hättestrand.

Självklar del av skolverksamheten

Den nya VFU-modellen involverar betydligt fler skolor och förskolor än det tidigare övningsskoleprojektet och har alltså som mål att omfatta alla lärarstudenter. Med flera studenter på samma skola är tanken att VFU ska bli en självklar del av skolornas verksamhet och öka engagemanget för utbildningen. Lokala handledarutbildningar skapar till exempel utrymme för kollegialt lärande. Upplägget lämpar sig också väl för fältstudier och seminarier som kopplar ihop teorin med skolpraktiken.
Henrik Lindh är förvaltningschef i Haninge kommun, där ett av klustren ligger. Han bekräftar att också skolorna utvecklas av samarbetet.

Henrik Lindh. Foto: Fredrik Hjerling.
Henrik Lindh. Foto: Fredrik Hjerling.

– Vi har sett en otroligt bra intern kompetensutvecklingsresa bland dem som varit handledare och mentorer åt VFU-studenterna. Lärarnas ständiga möten med studenter och universitetslärare har blivit något som vi som organisation kunnat använda oss av.

Led i karriären

Kluster Haninge består för närvarande av tio skolor, från förskole- till gymnasienivå. Att knyta många studenter till sig är en bra utgångspunkt för att rekrytera framtida lärare, konstaterar Henrik Lindh.

– Att delta i VFU-samarbetet är ett sätt att knyta studenter till Haninge i ett tidigt skede. Om de vant sig att åka hit på VFU och ser att vi satsar på skolutveckling kan de förhoppningsvis tänka sig att fortsätta sin yrkeskarriär i Haninge.

Modellen med VFU-skolor i kluster utökas successivt och beräknas vara fullt utbyggd 2024. Universitetet har hittills tecknat avtal om VFU-kluster med kommunerna Botkyrka, Haninge, Nacka och Upplands-Bro.


Läs även prorektors krönika: Nu sjösätter vi VFU i kluster