För att öka utbildningens attraktivitet och motverka lärarbristen har regeringen beslutat att införa en ny tvåämnesutbildning för blivande lärare i årskurs 7–9. Utbildningen kommer vara ett halvt år kortare än i dag och omfatta två undervisningsämnen och 240 högskolepoäng. Dessutom innebär den nya utbildningen djupare ämneskunskaper i jämförelse med dagens treämnesutbildning.

Möjligheterna att kombinera ämnen utökas och justeras. Bland annat ska ämneskombinationen matematik och svenska tillåtas. Ämnet svenska som andraspråk ska gå att kombinera med alla ämnen för att möta de ökade behoven i skolan.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 2 juli 2018. Den nya utbildningen ersätter inte de två befintliga utbildningarna på 270 högskolepoäng.

Beslutet innebär att följande ämneslärarutbildningar finns för årskurs 7-9:

  • 240 högskolepoäng, två undervisningsämnen fördelade på 90 och 60 poäng (ny från och med den 2 juli 2018)
  • 270 högskolepoäng, tre undervisningsämnen fördelade på 90, 45 och 45 poäng
  • 270 högskolepoäng, två undervisningsämnen fördelade på 90 och 90 poäng (ges endast för vissa ämneskombinationer)

(Pressmeddelande regeringen)