Prorektor Clas Hättestrand hälsade välkommen och gladde sig åt att så många bestämt sig för att bli lärare.

– Vi har en väldigt bra lärarutbildning vid Stockholms universitet som gör er väl rustade att möta elever i skolan. Ni kommer att vara med och forma framtidens medborgare – och i förlängningen framtidens universitetsstudenter.

Studieinformation på scen och duk

Studenterna vid de olika lärarutbildningarna läser några ämnen gemensamt, de viktiga grundläggande kunskapsområdena som ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Ylva Ståhle från Institutionen för pedagogik och didaktik informerade om dessa.

Praktiken, den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), är en annan viktig del av samtliga lärarprogram och brukar väcka frågor och pirr hos nya studenter. VFU-samordnare Cecilia Netje gav tips och råd, varpå den populära VFU-filmen, där lärarstudenter själva berättar om sina erfarenheter av praktiken, gav inkännande uppmuntran.

Inflytande från studenter

Ett starkt studentinflytande är av stor betydelse för universitetet och för utvecklingen av lärarutbildningarna. Representanter från de olika studentråden vid lärarutbildningarna presenterade sig och uppmanade nya studenter att engagera sig i utbildningen.

Innan det var dags för en rundtur på campus informerade Studentkåren, Medieverkstan och biblioteket om sina tjänster.

 

Malin, Ellinor och Camilla ser fram emot att börja läsa till förskollärare. Med flera års erfarenhet från arbete i förskola tycker Malin att det känns lite konstigt att inte längre jobba. Studierna är en satsning för att säkra framtida lön och anställning, säger hon.
Malin, Ellinor och Camilla ser fram emot att börja läsa till förskollärare. Med flera års erfarenhet från arbete i förskola tycker Malin att det känns lite konstigt att inte längre jobba. Studierna är en satsning för att säkra framtida lön och anställning, säger hon.

 

Den utbildningsvetenskapliga kärnan

Film om VFU - Lärarstudenter berättar

Medieverkstan

Lärarstudenter vid Stockholms universitets studentkår

Centrala lärarstudentrådet

Universitetsbiblioteket - Ny student