Några hade drömt om att bli lärare från det att de var små, medan andra redan provat på lärarbanan. Det var en vedertagen mix av nya lärarstudenter som välkomnades av universitetets företrädare i Aula Magna på fredagen.

Prorektor Clas Hättestrand inledningstalade och visade sin glädje över att så många valt just lärarutbildningarna - utbildningar som hör till de viktigaste vid universitetet.

– Vi har en mycket bra lärarutbildning vid Stockholms universitet. Jag hyser gott hopp om att resultaten i skolan förbättras framöver. Och ni kommer att spela en viktig roll i att forma framtidens medborgare.

 

 

 
 

 

Santi och Pärdis har båda undervisat i idrott tidigare. Nu är de redo att läsa till gymnasielärare i ämnena spanska och engelska. Tipset kom på ryktesvägar, genom bekantas bekanta som gått utbildningen. Och de har höga förhoppningar om framtiden:
– Att bli världens bästa lärare!
Efter introduktionen i Aula Magna hade nerverna lagt sig och det kändes ännu bättre, berättade Pärdis.

 

Jesper Johansson har jobbat sedan gymnasiet och läst in ett par ämnen för att kunna söka till ämneslärarprogrammet i historia och engelska. Hans mamma är mellanstidielärare och ligger delvis bakom hans yrkesval, som han alltså haft i tankarna i flera år. Nu är det dags!

 

Universitetets student- och showorkester Kårsdraget, med anor från 1958, bjöd på tradjazz i Aula Magna.

Nedan följer länkar till den information som gavs under välkomstceremonin.

Studentkårens aktiviteter för lärstudenter.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Film om verksamhetsförlagd utbildning.

Centrala lärarstudentrådet.

Lärarstudenternas klubbmästeri.

Medieverkstan för lärarstudenter.

Serviceportalen, för IT-frågor.

Universitetsbiblioteket.

Studie- och språkverkstaden.

Studenhälsan.