Ökningen är blygsam, endast 0,2 procent, vilket innebär att antalet sökande i princip är oförändrat jämfört med förra våren.

Det är fortfarande långt fler sökande till de olika lärarprogrammen än vad det finns platser. Störst är konkurrensen inom grundlärarprogrammet mot fritidshem med ingång idrott och hälsa där det går sju sökande (i första hand) på varje plats. Till grundlärarprogrammets inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 är det två sökande till varje plats.

Totalt har 10 167 anmälningar kommit in till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet. Till universitetet som helhet kom det in 69 296 ansökningar.

Fördelning av antalet sökande (1:a hand)

 • Förskollärarprogrammet: 348
 • Grundlärarprogrammet inriktning F-3: 303
 • Grundlärarprogrammet inriktning 4-6: 192
 • Grundlärarprogrammet fritidshem
  bild och form: 61
  idrott och hälsa: 141
  musik: 26
 • Ämneslärprogram gymnasiet: 612
 • Ämneslärarprogram årskurs 7-9: 108

 • Kompletterande pedagogisk utbildning
  humaniora/samhällsvetenskap: 240
  ma/nv/tk: 128
   

Universitets- och högskolerådet har publicerat nationell statistik på sin webbplats.