Astrid Pettersson, professor i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik. Astrid är vetenskaplig ledare för den forskningsgrupp (PRIM-gruppen) som har det nationella ansvaret för matematikdelen i Pisa-undersökningen.
Kontaktuppgifter: 070-510 52 42, astrid.pettersson@mnd.su.se
Läs mer om Astrid Petterssons forskning här.

Ulf Fredriksson, docent i pedagogik. Han har ansvarat för läsförståelsedelen i de svenska Pisa-undersökningarna 2009 och 2012 och har också deltagit i genomförandet av PISA 2015. Ulf har nyligen presenterat sin utredning till regeringen om införandet av en läsa-skriva-räkna-garanti. I oktober utsågs han som en av ledamöterna i regeringens läsdelegation.
Kontaktuppgifter: 0734-60 49 30, ulf.fredriksson@edu.su.se
Läs mer om Ulf Fredrikssons forskning.

Paul Andrews, professor i matematikämnets didaktik. I fokus för Pauls forskning ligger förbättring av matematikklassrummets undervisning och lärande. Elevers resultat i nationella och internationella prov måste ses lika mycket som en konsekvens av kulturella normer inom vilken eleven växt upp, som kvaliteten av klassrumsinteraktioner, menar han.
Paul Andrews talar främst engelska.
Kontaktuppgifter: 0721-65 74 59, paul.andrews@mnd.su.se
Läs mer om Paul Andrews forskning.

Barbro Westlund, universitetslektor som forskar inom språkutveckling, läs-och skrivutveckling och hur man i skolan stödjer och bedömer elevers läsförståelse. I hennes avhandling jämförs svensk och kanadensisk skola rörande hur man bäst stödjer och bedömer elevers läsförståelse. Barbro har också författat flera böcker som rör aktiv läsförståelseundervisning.
Kontaktuppgifter: 070-714 95 16, barbro.westlund@isd.su.se
Läs mer om Barbro Westlunds forskning.

Per-Olof Wickman, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik. Han är ordförande i den nationella Skolforskningsnämnden samt föreståndare för den ämnesdidaktiska forskarskolan för lärare. I sin forskning utvecklar han modeller för lärare som kan användas för att analysera undervisningen i framför allt naturvetenskapliga ämnen.
Kontaktuppgifter: 08-1207 6591, per-olof.wickman@mnd.su.se
Mer om Per-Olof Wickmans forskning.

(pressmeddelande)

Öppet seminarium: Vad säger PISA 2015?

Skolverkets presskonferens PISA 2015.