När ansökan till vårens utbildningar stängde hade 1651 sökande valt en lärarutbildning i första hand. Det är 17 procent – eller 243 fler sökande än förra våren och den största ökningen på tre år.

– Det är mycket glädjande att se att söktrycket till lärarutbildningarna nu ökar kraftigt. Det ligger i linje med tidigare undersökningar som tyder på att läraryrket är alltmer attraktivt. De ökade lönerna för lärare samt en säker arbetsmarknad spelar säkert också in, säger Clas Hättestrand, prorektor med ansvar för övergripande lärarutbildningsfrågor.

Det är fortfarande fler som söker till utbildningar som startar på hösten. Det är också fler program som erbjuds då. Som jämförelse var det 2476 förstahandssökande till lärarutbildningarna nu till höstterminen 2019.

Det totala antalet som sökt något av programmen inom lärarutbildningarna inför våren 2020 uppgick till 6112. Det är knappt en fjärdedel av alla som sökt något av universitetets alla utbildningsprogram.


Relaterad läsning: Antalet sökande till Stockholms universitet ökar