Företrädare för Skolforskningsinstitutet, Lärarförbundet, Sveriges Skolledarförbund och SKL föreslår i en debattartikel att professionsfakulteter inrättas för att säkra lärarutbildningens vetenskapliga grund. Men organisatoriska förändringar löser inte problemet med den vetenskapliga förankringen i utbildningen, skriver Hans Adolfsson i en replik. Stockholms universitet vill tvärtom stärka kopplingen mellan utbildningsvetenskapen och ämnesinnehållet just genom att integrera lärarutbildningen bland befintliga utbildningar. Det gör att ämnes- och ämnesdidaktisk forskning och utbildning kan bedrivas i nära samverkan, vilket stärker studenterna inom lärarutbildningarna. Det skapar också möjligheter för en kontinuerlig professionell kompetensutveckling av yrkesverksamma lärare.

Läs repliken i sin helhet

Debattartikel: "Lärarutbildningen behöver ges en vetenskaplig grund"