Ämneslärarutbildningarna är omfattande utbildningar som är svåra att styra, där många intressen vid lärosätena behöver jämkas, menar Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Viktigast, visar granskningen, är att lärosätena gör ansvarsfördelningen tydlig och förbättrar samordningen för att kunna höja utbildningskvaliteten. De bör också ta tillvara studenternas erfarenheter mer.

Störst förbättringsmöjlighet har Stockholms universitet, menar Riksrevisionen och pekar på en komplex organisation med tidskrävande samordning.

Utmaningar med samordningen

– Lärarutbildningarna är de mest komplexa utbildningarna vi har vid universitetet, med mer än 30 institutioner involverade. Det innebär utmaningar vad gäller samordning och styrning, vilket Riksrevisionens granskning sätter fingret på, säger Clas Hättestrand, prorektor och ansvarig för övergripande lärarutbildningsfrågor vid universitetet.

– Trots det har Stockholms universitet kommit väl ut i de utvärderingar av utbildningarnas kvalitet som UKÄ nyligen har genomfört. Så även om det finns utmaningar med samordningen håller universitetets lärarutbildningar hög kvalitet.

Framöver siktar universitetet på att förenkla samordningen.

Förslag på förändringar

– I våras tillsattes en utredning kring lärarutbildningarnas organisation och styrning. Utredningen kommer att presenteras i oktober men vi kan redan nu se att många av Riksrevisionens rekommendationer kommer att tillgodoses genom de förslag som utredningen nu diskuterar, säger Clas Hättestrand.

Även om resultaten gäller de granskade lärosätena, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan i Gävle, har även andra lärarutbildningar stor nytta av granskningen, menar riksrevisor Helena Lindberg.


Läs pressmeddelandet och rapporten Att styra utbildning till ämneslärare - en granskning av Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholm universitet.