Den stora lärarbristen tillsammans med bristande utbildningskvalitet kan utgöra ett hinder för att nå de utbildningspolitiska målen, menar Riksrevisionen som inlett en granskning av ämneslärarutbildningen.

– Granskningen ska undersöka om lärosätena kan skapa bättre förutsättningar för en hög utbildningskvalitet. Dessutom kommer vi att titta på regeringens förhållandevis detaljerade styrning, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Det är utbildningens ämnesdjup och resultat av tidigare utvärderingar som motiverar Riksrevisionen att granska lärosätenas och regeringens styrning av just ämneslärarutbildningen. Regeringens aktiva styrning är en viktig faktor, som står i kontrast till principen om lärosätenas självbestämmande, påpekar Riksrevisionen. Resultatet kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2020.
 

Riksrevisionens pressmeddelande