Lärarutbildningen ger en bra grund för starten på ett arbetsliv med det som många anser vara världens bästa jobb. Men en lärarutbildning ska inte – och kan inte – vara en utbildningsmässig ändstation som förväntas täcka in alla de krav ett yrkesliv i en föränderlig skola ställer, skriver debattörerna och menar att det behövs en genomtänkt och långsiktig strategi för att garantera kontinuerlig utveckling av kompetens för alla verksamma lärare.

I linje med det internationella systemet för kompetensutveckling av lärare – Continuing Professional Development för Teachers – presenterar skribenterna flera former av anpassade kompetenshöjande insatser.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle

Prorektor intervjuad i Skolvärlden och Lärarnas nyheter med anledning av förslaget.

Välkommen till Stockholms universitets seminarium i Almedalen, Lärare 3.0 – säkrad uppdatering hela yrkeslivet. Seminariet diskuterar de frågor som debattartikeln tar upp.
Medverkande, tid och plats