Som ett led i utvecklingen av lärarutbildningarna vid Stockholms universitet har de båda områdesnämnderna beslutat att inrätta programråd. Dessa leds av de institutioner som ansvarar för respektive lärarprogram. Ingår gör också kollegor från kursgivande institutioner, studentrepresentanter och företrädare från skolverksamheten. Tillsammans ges de nu en formell roll och till skillnad från tidigare får alla aktörer i ett lärarprogram eller inriktning möjlighet att påverka kvaliteten i just den lärarutbildning de är engagerade i.

Programråd med samlad kompetens

– Lärarutbildningarna är yrkesutbildningar som måste rusta sig för ett samhälle i förändring. Med yrkets utmaningar och studentfrågorna i centrum har programråden en samlad kompetens som kan initiera både utvärderingar, utveckling och uppföljning av det egna programmets kvalitet.

Det säger Annika Ullman, ordförande i det humanvetenskapliga områdets beredning för lärarutbildningsfrågor. Hon ser en särskild fördel med att studentfrågorna kanaliseras direkt in i utvecklingsarbetet av programmen.

– Vi har studentrepresentanter i olika organ redan i dag, men då gäller det programövergripande frågor. I programråden har varje studentrepresentant en relation till sitt egna program och därmed kontaktytor med kamrater som går samma program.

Programrapport sammanfattar arbetet

Programrådens arbete med kvaliteten i programmen ska årligen redovisas i en programrapport som sammanfattar arbetet, både med avseende på samarbeten, föreslagna åtgärder och förändringar av programmet.

– En viktig uppgift blir också att arbeta med kursinnehållet, lyfta eventuella problem, att främja att studenterna uppnår examensmålen och att planera för dimensioneringen av programmet, säger Björn Birgersson, ordförande i det naturvetenskapliga områdets lärarutbildningsberedning.

Stor möjlighet till inflytande

Informations- och dialogmöten visar att det finns ett starkt och enhälligt stöd för att inrätta programråd inom lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Att programråden inte ges beslutsmandat utan har till uppgift att rapportera till områdenas beredningar för lärarutbildning förminskar inte rådens möjlighet till inflytande, menar Björn Birgersson.

– Min erfarenhet är att områdesnämnden har ett gott förtroende för dess beredningar, säger han och påpekar att det centrala i arbetet med programråden har varit att förstärka lärarutbildningsfrågorna i universitetets befintliga beslutsstruktur.