Ett projekt med övningsskolor bedrivs vid universitetet sedan 2012. I höst kommer över 800 lärar- och förskollärarstudenter att göra sin verksamhetsförlagda utbildning vid någon av de 21 övningsskolor som är knutna till universitetet.

– Vi ser mycket positiva erfarenheter av försöket med övningsskolor. Det skapar goda förutsättningar för ständig integrering av teori och praktik i undervisningen. Skolhuvudmännen visar ett stort intresse för att tillsammans med universitetet skapa bästa möjliga VFU, säger prorektor Clas Hättestrand.

Samtidigt som övningsskolorna ska utredas pågår ett utvecklingsarbete av lärarutbildningarna där en målsättning är att stärka studenternas professionsutveckling. En ambition är att tydligare koppla de teoretiska utbildningsvetenskapliga kurserna till den verksamhetsförlagda utbildningen.

– Det är ett bra läge att utreda hur vi kan utnyttja de kunskaper vi fått från övningsskoleprojektet för att organisera VFU-verksamheten så att den blir så bra som möjligt för alla lärarstudenter, säger Clas Hättestrand.

Utredare av projektet blir professor Håkan Larsson vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

 

UKÄ: Avsevärt mycket bättre kvalitet på VFU

Övningsskolor anknutna till Stockholms universitet