Karim Hamza, universitetslektor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, beviljas medel för projektet ”Undervisning genom socio-vetenskapliga dilemman i gymnasiets naturvetenskapliga ämnen: Utveckling av didaktiska modeller för att inkludera risk och riskbedömning”.

– Projektet undersöker och utvecklar undervisning och socio-vetenskapliga dilemman nära kopplade till frågor om risker i samhället, som till exempel strålning, bioteknik och olika miljöproblem. Syftet är att utveckla didaktiska modeller där risk och riskbedömning används som stöd för att integrera det naturvetenskapliga innehållet med samhälleliga och etiska aspekter. Projektet genomförs i samarbete med två gymnasieskolor, Blackebergs gymnasium och Tumba gymnasium, och omfattar ämnena biologi, fysik, kemi och naturkunskap.

Susanne Kjällander, universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, ska forska kring ”Digitala verktyg som metod för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik”.

– Interventionsprojektet ska, tillsammans med verksamma förskollärare, studera hur ett digitalt matematikspel kan användas inom ramen för förskolans grupporienterade lärmiljö. Vi ska också ta fram ett digitalt verktyg för att förskollärare ska kunna följa och stötta barns lärande.

Vid årets utlysning inkom 94 ansökningar från 21 lärosäten som tillsammans har upprättat samarbete med 236 skolor.

Läs om övriga forskningsprojekt på skolfi.se.

Läs mer om Karim Hamzas forskning.

Läs mer om Susanne Kjällanders forskning.