Denice Sverla med sina elever i klassrummet.
Foto: Marie Haverlid.

Grattis! Varför nominerade dina elever just dig?
– Tack, det var fantastiskt att få priset! Det är ju att inspirera man vill, som lärare. Jag ser alla mina elever som kompetenta elever. Jag är kreativ i undervisningen och arbetar på ett liknande sätt som i grundskolan, använder bara lite mer ledande frågor för att tillsammans med eleverna konkretisera abstrakta begrepp. Och så ställer jag krav på dem.

Krav som lett till rena affärsverksamheten, kan man säga. Berätta!
– Eleverna vill åka på skolresa till Liseberg så vi pratade om hur man kan tjäna pengar och kom då in på fuck cancer-armbanden. Flera elever beskrev att de kände sig annorlunda när de kom till grundsär från grundskolan. Nu vet de att de är som alla andra barn, men har svårare för vissa saker. De är värdefulla och unika, oavsett IQ. Det blev #uniq-armband som de pärlar, budgeterar, marknadsför och säljer helt själva.

Elev läser för skolhunden Dis.
Skolhunden Dis gillar sagor. Foto: Denice Sverla.

Hur kom du på idén att arbeta med hund i klassrummet?
– Hästar är för dyrt att ha i undervisningen, men jag älskar hundar också. Jag köpte Dis när jag pluggade till lärare. Hon har varit i tjänst sedan 2015 och faktiskt vunnit pris som årets sociala tjänstehund!

– Mina elever är kravkänsliga och saknar inre motivation för att lära sig och kämpa för sitt lärande. Hunden hjälper till med motivationen, till exempel när eleverna läser för den. Hon hämtar material och stärker gruppdynamiken.

Du läser till speciallärare på halvfart. Vad ger utbildningen?
– Speciellt andra året gav jättemycket. Allt jag fick med mig från det året gav mycket för att kunna utveckla undervisningen i grundsärskolan. I en kurs fick vi jobba med lärandeobjekt och diskutera vad man kan när man kan något. Och i en annan låg fokus på ”hur” och vad undervisningen måste innehålla för att eleverna ska kunna svara på ”hur”, inte bara ”vad”. När det gäller problemlösning i matte, till exempel.

Hur ser du på framtiden?
– Man blir aldrig färdig som lärare. Jag gillar att läsa om forskning, samtidigt vill jag fortsätta att verka i själva praktiken. Jag vill lyfta grundsärskolan som en viktig skolform. Vi har ett kunskapsuppdrag, inte ett omsorgsrelaterat uppdrag som många tror. Våra läroplaner liknar grundskolans, men med ett förenklat centralt innehåll. Tack vare priset har grundsärskolan uppmärksammats.

Läs mer om speciallärarprogrammet här.