Förslaget innebär att i den nya timplanen fördelas den minsta garanterade undervisningstiden mellan tre stadier (låg-, mellan- och högstadiet):

  • Undervisningstiden i elevens val minskas
  • Undervisningstiden i matematik utökas
  • Ämnet teknik får egen tid
  • Begreppen låg-, mellan- och högstadiet återinförs i skollagen
  • Moderna språk är ett ämne
  • Betygssättning bör ske från årskurs 6 i alla ämnen
  • Ett ämne eller ämnesgrupp får minskas med högst 20 procent per stadium till förmån för skolans val
  • Bestämmelsen om anpassad studiegång förtydligas med avseende på elevens möjlighet att nå behörighet till gymnasieskolan

Vad gäller de stadieindelade begreppen konstateras i propositionen att uttrycken är väl inarbetade och dagligen används när verksamheterna beskrivs. Även regeringen använder numer terminologin låg-, mellan- och högstadiet i olika typer av texter. Förändringen motiveras också av att behörighetskraven för bland andra grund- och ämneslärare utgår från indelningen av årskurserna 1-3, 4-6, och 7-9. Detta gäller också för lärarutbildningens utformning.

Regeringens förslag: En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor