Efter att Universitets- och högskolerådet (UHR) har stängt anmälan till höstens program och kurser, framkommer det att intresset ökar för universitetets relativt nyinrättade inriktning idrott och hälsa i grundlärarprogrammet mot fritidshem. Inte mindre än totalt 588 sökande (136 i första hand) konkurrerar om de 20 platserna. Det är en ökning med 8 procent jämfört med hösten 2016. Totalt har 1180 personer sökt de olika inriktningarna mot grundlärare i fritidshem, en liten ökning jämfört med förra året.

Fyller platserna med råge

Även grundlärarprogrammet mot arbete i förskoleklass till årskurs 3 fyller sina platser med råge. Totalt 1388 sökande (347 i första hand) är en minskning med 8 procent jämfört med förra hösten – till 150 platser. Också grundlärarprogrammet mot årskurs 4-6 ser en nedgång i antalet intresseanmälningar. 10 procent färre, men ändå imponerande 936 sökande (173 i första hand) till 110 platser.

Långt fler än vad det finns platser anmäler sig också till förskollärarutbildningen, som är universitetets mest sökta lärarprogram. Totalt 1776 aktningsvärda anmälningar har inkommit  till 205 platser (491 i första hand). Jämfört med förra hösten är det en minskning med 9 procent.

Samhällskunskap störst igen

Bland ämneslärarprogrammen mot gymnasiet är kvarstår störst intresse för inriktningen mot samhällskunskap och historia med totalt 339 sökande (55 i första hand). Inom de naturvetenskapliga ämnena förblir kombinationen fysik och matematik den mest sökta med totalt 106 anmälningar (15 i första hand). Fler än dessa vill dock utbilda sig till gymnasielärare inom naturvetenskap via den kortare kompletterande pedagogiska utbildningen. Totalt 253 (152 i första hand) sökte KPU i matematik, naturvetenskap och teknik.

Det totala antalet sökande till landets lärarutbildningar har mellan ht-2016 och ht-2017 minskat med närmare 5 procent. Totalt inkom 76 771 anmälningar till Stockholms universitets utbildningar inför hösten 2017. Det är en liten ökning (drygt 700 fler) jämfört med förra året.

 

Universitets- och högskolerådet har publicerat den nationella statistiken på sin webbplats, se www.uhr.se.

Fler söker till Stockholms universitet

UHR:s fördjupade statistik