Den så kallade kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU, för personer med en doktors- eller licentiatexamen har lockat 233 förstahandssökande till utbildningen i Stockholm. Ytterligare 46 sökande har Stockholms universitet/KTH som andrahandsval.

Även Karlstads och Umeå universitet har fått regeringsuppdraget att erbjuda den ettåriga utbildningen, som är betald och ges på distans. Till Karlstad sökte 78 personer i förstahand och till Umeå 42. Dessa drygt 350 förstahandssökande konkurrerar om de totalt 50 platser som väntas upplåtas våren 2017. Satsningen pågår under fem år.

Flest sökande till förskollärarutbildningen

Av alla lärarutbildningar som startar vid Stockholms universitet vårterminen 2017 har förskollärarprogrammet flest sökande. Totalt sökte 1 344 personer jämfört med 1 512 till vårterminen 2016.

Övriga lärarutbildningsprogram

Siffran inom parentes anger totalt antal sökande till vårterminen 2016.

Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem:

ingång bild och form 302 (344)

ingång musik 153 (180)

ingång idrott och hälsa 428 (---)

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6:

709 (794)

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3:

1010 (1064)

Mest sökta ämneslärarprogram: inriktning mot gymnasieskolan, svenska och historia:

163 (180)

 

Totalt sökte 45 026 personer till Stockholms universitet inför vårterminen 2017.

 

Lättare för forskare att bli lärare.

UHR: Färre sökande till vårens högskoleutbildningar