B-O Molander

Myntet har som bekant två sidor och B-O Molander tycker det är viktigt att skolans lärare inte halkar efter andra högutbildades löner. Men när två skickliga adjunkter sa upp sig från hans institution, den för matematikämnets- och naturvetenskapsämnenas didaktik, för att arbeta i skolan blev det tydligt att institutionen inte kan konkurrera lönemässigt om samma lärare.

– Befintliga anslag räcker inte till att toppa skolans löner som ligger upp till 10 000 kronor högre. Våra lärare har i sin akademiska examen också en lärarutbildning, vilket innebär att de är behöriga att undervisa i skolan. Anslagen måste öka om vi ska kunna rekrytera och behålla lärare som utbildar lärare, säger han.

Forskningstid attraktivt

Ett sätt att få skolans lärare att stanna på högskolan är att erbjuda utrymme för forskningstid i tjänst, menar B-O Molander.

– Men det kräver ökade forskningsanslag till didaktik, som är lärarnas professionsämne och ett självklart ämne i lärarutbildningen. Didaktik ger verktyg för val av innehåll i undervisningen, i relation till ämnesplaner, metoder för undervisning och bedömning av kunskaper. Att kunna erbjuda didaktikforskning i tjänsten skulle kunna göra oss attraktivare som arbetsgivare, även om vi inte når upp till skolans lönenivå.

Säkra vetenskapliga grunden

Politiska insatser för att åtgärda lärarbristen, som lärosätena är satta att genomföra, är ytterligare skäl till att belysa frågan om höjda anslag just nu.

– Både ökat antal platser på lärarutbildningarna och förslag om olika korta kompletteringsutbildningar ställer krav på oss lärosäten att snabbt kunna möta upp med kompetent personal för att kunna säkerställa lärarutbildningar av hög kvalitet. Det är hög tid att anslagen till lärarutbildningarna och den didaktiska forskningen täcker upp för de utmaningar som högskolorna står inför. Om inte anslagen höjs betyder det att forskning om undervisning försvinner och i förlängningen att utbildningarna inte längre vilar på vetenskaplig grund.

 

Läs och lyssna:

B-O Molander debatterar i Dagens Samhälle under rubriken ”Ökad lärarbrist när skolan snor högskolans lärare”.

Sveriges radio följde upp debattartikeln, i Studio Ett den 14 september kl 16.03. Inslaget börjar 1:31:56 in i programmet.

Sveriges Televisions Rapport uppmärksammade problemet den 26 augusti.