Stämmer det att lärarstudenterna inte får någon undervisning om IKT i utbildningarna?

– Det saknas inte, men vi kan bli bättre. Det finns bland annat inslag av IKT i ämneskurserna, jag har själv arbetat med det i min undervisning i geografi för lärarstudenter. Ett annat exempel är utbildningen till förskollärare där det finns en obligatorisk digital kurs på 7,5 hp. Förmågan att använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten är dock viktig att få in i alla lärarutbildningar.

Hur ser ni till att det blir mer IKT i lärarutbildningarna?

– Vi har nyligen infört en organisation med programråd som har ansvaret att utveckla innehållet i de olika lärarutbildningsprogrammen i förhållande till de behov som identifieras. De digitala frågorna kommer också att spela en viktig roll i ett pågående arbete med att göra om kurserna i den utbildningsvetenskapliga kärnan, det vill säga det kurspaket som är obligatoriskt i alla lärarutbildningar. Rektor har dessutom utlyst sex miljoner som särskilda kvalitetsmedel för att stärka lärarutbildningarnas förändringsarbete. Det blir intressant att se de projektansökningar som kommer in där.

Hur ser du på förslaget om en ny digital lärarutbildning?

– Jag välkomnar engagemanget och ser fram emot interna diskussioner i den lärarutbildningsorganisation som vi redan har. Samverkan med olika aktörer är viktigt inom lärarutbildningen, inte minst när det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen.

 

DN-debatt: "Vi vill bygga ny digital lärarutbildning i Kista"