UKÄ:s rapport visar att matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen är vanligaste ämnena för de som läser till lärare på den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU. De som läser KPU är också äldre och hoppar mer sällan av sin utbildning jämfört med de studenter som går den reguljära ämneslärarutbildningen.

Det är svårt att jämföra KPU med den reguljära ämneslärarutbildningen, påpekar UKÄ:s utredare Julia Elenäs i ett pressmeddelande. Det beror bland annat på att utbildningarna tar olika lång tid att läsa in och kan läsas i olika studietakter. Vissa områden kan ändå jämföras som exempelvis hur många tidiga avhopp som görs. För att försöka ge en rättvisande bild har då ett avhopp efter en termin på KPU jämförts med ett avhopp efter en eller två terminer på den reguljära ämneslärarutbildningen.

– I de grupper vi har tittat på hoppar färre KPU-studenter av sin utbildning jämfört med de som går den reguljära ämneslärarutbildningen. 19 procent av KPU-studenterna som började höstterminen 2015 hoppade av i ett tidigt skede. Motsvarande siffra för den reguljära ämneslärarutbildningen var 30 procent, säger Julia Elenäs.

 

Mer info och länk till analysen finns på UKÄ:s webb.

TT om rapporten: Var tredje ämneslärare tog snabbt spår.