För att förstå avhoppen från ämneslärarutbildningen har UKÄ tittat på hur avhoppen hänger ihop med studenternas gymnasiebetyg.

– Ibland framförs hypotesen att det är de med högst betyg som väljer att hoppa av, men det stämmer alltså inte. Det är tydligt att de som kommer in på höga gymnasiebetyg klarar utbildningen bättre och även stannar kvar i högre grad, säger Fredrik Svensson, utredare på Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i ett pressmeddelande.

Bland studenter med ett genomsnittligt gymnasiebetyg på minst 19 hoppar 15 procent av ämneslärarutbildningen under första året, medan motsvarande siffra för gruppen som har ett betyg under 11 är 54 procent.

– Det är intressant att se relationen mellan studenternas gymnasiebetyg och sannolikheten för att stanna kvar i utbildningen. Det är viktig information att i fortsättningen ha med sig i diskussioner om både dimensionering av utbildning och förkunskapskrav på utbildningar, säger Annika Pontén tillförordnad myndighetschef på UKÄ.

Läs pressmeddelandet och analysen här.