I uppdraget att skapa fler vägar till att bli lärare ingår att:

  • Ta fram och använda metoder för att bedöma och validera reell kompetens.
  • Ta fram och erbjuda kortare ämneskurser inom lärar- och förskollärarutbildningarna. Kurserna ska bland annat erbjudas till studenter som vill läsa till ämneslärare genom en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
  • Utforma och erbjuda påbyggbara kurser som ska höja kompetensen hos dem som redan arbetar i skolan, men som saknar lärarubildning.
  • Bistå andra universitet och högskolor med information om hur bedömning av reell kompetens kan göras och hur kompletterande kurser kan utformas.

Umeå universitet ska leda arbetet tillsammans med universiteten i Göteborg, Stockholm, Linköping, Karlstad, och Malmö samt Högskolan Dalarna. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.

Läs hela pressmeddelandet.