Förskola.
Foto: Niklas Björling.

Högkonjunkturen och den nationella trenden med färre sökande till högskolan återspeglar sig också i statistiken kring lärarutbildningarna. Förskollärarprogrammet, som är landets mest sökta lärarutbildning och universitetets sjätte mest sökta program, har totalt 881 sökande inför vårterminen 2019, jämfört med 1114 förra våren.

Till grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 har 747 sökt, jämfört med 827 inför förra vårterminen. Grundlärare mot årskurserna 4-6 intresserar 492 sökande, en minskning från 579 förra våren.

Bland sökande till grundlärarprogrammen mot arbete i fritidshem är det inriktningen idrott och hälsa som fortsätter att intressera flest, 371 jämfört med 412 förra våren.

För dem som vill bli ämneslärare är det Kompletterande pedagogisk utbildning i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade som engagerar flest, 220 sökande jämfört med 309 förra våren. (Dock är långtifrån alla ämneslärprogram öppna för intag på våren).

 

Tio i topp mest sökta lärarprogram vid universitetet inför VT 2019

 1. Förskollärarprogrammet                         881
 2. Grundlärarprogrammet F-3                    747
 3. Grundlärarprogrammet  4-6                   492
 4. Grundlärarpr. fritidshem idrott/hälsa        371
 5. Grundlärarpr. fritidshem bild/form           252
 6. KPU ämneslärare forskarutb ma/na/te      220
 7. Yrkeslärarprogrammet, halvfart              132
 8. Ämneslärarpr. gymnasiet eng/historia 130
 9. Yrkeslärarprogrammet, helfart               130
 10. Ämneslärarpr. gymnasiet sve/eng      121

Tio i topp mest sökta lärarprogram nationellt VT 2019

 1. Förskollärarprogrammet, Stockholms univ                   881
 2. Förskollärarprogrammet, Mälardalens högskola          839
 3. Grundlärarprogrammet F-3, Stockholms univ               747
 4. Förskollärarutbildning interkulturell profil,
  erfarenhetsbaserad, Södertörns högskola                612
 5. Förskollärare, Mittuniversitetet                               523
 6. Förskollärarutbildning flexibel variant, Malmö univ    501
 7. Grundlärarprogrammet 4-6, Stockholms univ              492
 8. Förskollärarprogrammet, Uppsala univ                       478
 9. Förskollärare, Luleå tekniska univ                                 469
 10. Förskollärarutbildning, interkulturell profil,
  Södertörns högskola                                                 453


Universitets- och högskolerådet har publicerat den nationella statistiken på sin webbplats, se www.uhr.se.