Enligt strategierna för Stockholms universitet är en av de viktigaste uppgifterna att åstadkomma bästa möjliga lärarutbildningar. Få insatser för samhället är viktigare än denna. Stockholms universitet ska därför kontinuerligt stärka och aktivt utveckla lärarutbildningarna, lärarutbildningar som ska baseras på väletablerade forskningsresultat och beprövad erfarenhet. Teori och praktik ska sammanföras genom en ökad integrering av den utbildningsvetenskapliga kärnan och den verksamhetsförlagda utbildningen.

Mot bakgrund av detta utlyser rektor 6 miljoner kronor mot utvecklingsprojekt inom lärarutbildningarna vid universitetet. Projekten kan till exempel handla om att samverka mellan institutioner, fakulteter och/eller områden för att genomlysa progressionen i ett program, utveckla och kvalitetssäkra kurser, eller öka integreringen av den utbildningsvetenskapliga kärnan och den verksamhetsförlagda utbildningen.

För mer information, se bifogat dokument.