Lilian Thuram hade speciellt bett om att få träffa blivande lärare när han besökte universitetet för första gången sedan han utnämndes till hedersdoktor i Stadshuset förra året. Prorektor Clas Hättestrand framhöll i sitt välkomsttal det viktiga arbete stiftelsen Fondation Lilian Thuram gör för att inspirera, debattera och skapa dialog kring rasism, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

– Thurams budskap, att utbildning är ett sätt att bemöta rasism och intolerans, går väl ihop med universitetets värdegrund och idén att skydda den akademiska friheten.

Lilian Thuram inledde med att berätta om sin uppväxt, född på Gouadeloupe, och påtvingad rasism när han som nioåring kom till Paris.

– Jag blev svart på mellanstadiet, när jag var nio. I betraktarens ögon. Jag blev kallad ”svartingen” efter en korkad ko i en saga. Det är utgångspunkten till mitt arbete. Jag ville redan då förstå varför de vita barnen trodde att de var bättre.

 

Lilian Thuram
Lilian Thuram uppmanar oss att ifrågasätta våra tankemönster. En fotboll har inget upp eller ner. Det har inte ett runt jordklot heller. Europa är inte i centrum och både Afrika och Sydamerika är större på den karta som Thuram håller upp. Foto: Maria Stoetzer/Stockholms universitet.

 

Det behöver inte vara så komplicerat att lyfta frågor om rasism i klassrummet, menar Lilian Thuram. Börja med att ifrågasätta.

– Att utbilda är att ställa sig frågan varför. Varför ser det ut på ett visst sätt och vem ligger bakom den uppfattningen? Rasism handlar om en kulturell upprepning och ett sätt att se på världen. Prata med barnen om det.

Thuram får det att låta enkelt och självklart: Börja med att undervisa barnen om jämställdhet och alla människors lika värde. Svårigheten ligger i att förändra de vuxna, att få barnens föräldrar att ifrågasätta sina egna fördomar. Thuram viker sig inte för att vara drastisk, som när han uppmuntrar skolbarn att gå hem och säga till sina föräldrar ”jag vill byta religion”. Lättare då att inleda en dialog med barnen kring hudfärg.

– Vem anser sig vara vit här, frågar han lärarstudenterna i publiken. Några händer sträcks upp i luften. Ser ni ut så här? Han håller upp ett vitt papper.

– När jag frågade min son om han var den enda svarta i sin klass svarade han ”jag är brun och mina klasskompisar är rosa”. Varför benämner vi oss ens för ”vita” och ”svarta”? Vi för tankemönster vidare.

En nyckel till att hantera rasism i klassrummet, menar Thuram, är att bemöta barnen så att de känner sig sedda och erkända.

– När man förstår vad rasism är förstår man att det är rasisterna som har problem. Det är viktigt att förmedla till utsatta barn, det är inte deras fel. Många får inte höra detta. För små barn är lärarens ord jätteviktiga, säger han och frammanar, kanske omedvetet, bilden av den nyanlända nioåringen.
 

Lilian Thuram
Karin Bohman och Hugo Thorén från Stockholms universitets studentkår överlämnade en DIF-tröja till Lilian Thuram. Foto: Maria Stoetzer/Stockholms universitet.


Fakta Lilian Thuram

Född 1972 på Gouadeloupe. Spelade i franska landslaget som vann VM 1998 och EM 2000. Har spelat för klubbarna Parma, Juventus och FC Barcelona. Startade stiftelsen Fondation Lilian Thuram - Utbildning mot rasism 2008. Har skrivit två böcker: "Mina svarta stjärnor" och "Vår historia". Är sedan 2017 hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Se en intervju med Lilian Thuram efter hedersdoktorceremonin i Stadshuset i september 2017 då han och de övriga nya hedersdoktorerna gick ner på knä med höjd näve.