Bidrag kommer att kunna sökas för nationella forskarskolor som ska drivas av två eller flera svenska lärosäten i samverkan. Samverkan kan även ske internationellt och med utländska forskarskolor som har annan finansiering. Forskarskolan ska ha nära till väl fungerande och stimulerande forskningsmiljö/er och ett utbildningsutbud av hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet som ska vara nationellt och med fördel internationellt tillgängligt.

Ansökningar av hög kvalitet med inriktning mot något av följande fyra områden kommer att prioriteras:

  • Kvantitativt inriktad utbildningsvetenskaplig analys
  • Specialpedagogik
  • Digitala teknologier i utbildning
  • Ämnesdidaktisk forskning inom bristområden (främst samhällskunskap, estetiska och praktiska ämnen, språkdidaktik, teknikdidaktik, didaktisk forskning avseende yngre barns och elevers lärande, läs- och skrivutveckling eller flerspråkighet).

Vetenskapsrådets mål med stöd till nationella forskarskolor inom utbildningsvetenskap är att skapa en utbildningsstruktur för att stödja en ny generation forskare och forskningsledare.

Mer information på vr.se