Beredning

Beredningen för lärarutbildning (BULA) ska inför beslut i områdesnämnden bereda övergripande och strategiskt viktiga frågor som rör lärarutbildning inom det humanvetenskapliga området. Inom det naturvetenskapliga området finns Lärarutbildningsutskottet (LUS). LUS huvudsakliga uppgift är att initiera och bereda lärarutbildningsfrågor på den naturvetenskapliga fakulteten, samt att vara rådgivande till Grundutbildningsberedningen i dessa frågor.

Programråd

Områdesnämnderna vid Stockholms universitet beslutade i juni 2016 att från och med 2016-07-01 inrätta programråd inom lärarutbildningarna.

Programråden ingår i områdenas organisation för beredning och beslut i lärarutbildningsfrågor och ska ansvara för planering, utvärdering och utveckling av det specifika programmet eller programinriktningen. Programråden ska vara sammansatta av representanter från programansvarig institution, kursansvariga institutioner, verksamhetsföreträdare, studenter och fackhögskolor. Beroende på relevanta besluts- och delegationsordningar svarar programråden gentemot institutions-, fakultets eller områdesnivån.