Beredning

Beredningen för lärarutbildning (BULA) ska inför beslut i områdesnämnden bereda övergripande och strategiskt viktiga frågor som rör lärarutbildning inom det humanvetenskapliga området. Inom det naturvetenskapliga området finns Lärarutbildningsutskottet (LUS). LUS huvudsakliga uppgift är att initiera och bereda lärarutbildningsfrågor på den naturvetenskapliga fakulteten, samt att vara rådgivande till Grundutbildningsberedningen i dessa frågor.

Programråd

Programråden ingår i områdenas organisation för beredning och beslut i lärarutbildningsfrågor och ska ansvara för planering, utvärdering och utveckling av det specifika programmet eller programinriktningen. Mer information om programråd.

Utbildningsråd

Utbildningsrådet ska bereda ärenden för att kunna planera, utveckla och följa upp utbildningarna utländska lärares vidareutbildning, ULV och vidareutbildning av lärare, VAL. Mer information om utbildningsråd.