Gruppen som träffas består av representanter från alla programansvariga institutioner, studentavdelningen, sektionen för uppdragssamordning samt kommunikatörer och pressekreterare från kommunikationssektionen. Syftet med mötena är att stämma av, samordna, se synergier, sprida och dela med sig av lärarutbildningsinformation.

Sammankallande: Nicole Thorén, kommunikatör och huvudredaktör för lärarutbildningsportalen.

Hilda Bergmar
Institutionen för språkdidaktik
Informatör

Rebecca Gustafsson Aplehag
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Informatör

Ylva Carlsdotter
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Informatör

Ann Fridell
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Informatör och huvudredaktör

Solveig Hauser
Institutionen för pedagogik och didaktik
Kommunikatör

Karin Larsson
Institutionen för pedagogik och didaktik
Kommunikatör

Eva Lundin
Specialpedagogiska institutionen
Webbredaktör

Niklas Norberg
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Kommunikatör

Gunilla Nordin
Kommunikationssektionen
Pressekreterare lärarutbildningarna

Marcus Rostamkhani
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Kommunikatör

Kaj Ranén
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Informatör

Rebecca Röhlander
Sektionen för uppdragssamordning
Projektkoordinator

Maria Stoetzer
Kommunikationssektionen
Kommunikatör för lärarutbildningarna

Nicole Thorén
Kommunikationssektionen
Kommunikatör och huvudredaktör för Lärarutbildningsportalen

Karin Warvlin
Studentavdelningen
Informatör gällande VFU