Beslutsprotokoll från Samordningsgruppen

2018

2017

2016

 

Beslutsprotokoll från de olika fakultetsnämnderna

 

Humanistiska fakultetsnämnden
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden