Johanna Mäkelä
Johanna Mäkelä, dekan på Helsingfors universitet.

– Vi har ett samarbete och erfarenhetsutbyte som jag hoppas att vi kan få än mer fördjupat, inledde dekan Johanna Mäkelä från Helsingsfors universitet dagen.

Johanna Mäkelä talade om forskningsområden som de fokuserar på inom lärarutbildningarna på Helsingsfors universitet. Vice rektor för det humanvetenskapliga området och dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms Astri Muren nämnde den stora utmaningen som Sverige står inför att uppfylla lärarbehovet och presenterade lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

Erfarenheterna som man diskuterade handlade om lärarutbildning, student- och forskningsutbyte. Flera talare tog upp olika aspekter av språk; flerspråkighet, mångkulturellt lärande och språkundervisning. Kicki Skog, universitetslektor på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, höll ett anföranade med titeln: ”Ämne och språk- om erfarenhetsutbyte inom språkutveckling med studenter och aktiva lärare i matematik och naturvetenskap.”