Idag samarbetar vi med fem lärosäten:

  • Gymnastik- och idrottshögskolan (GiH)
  • Kungliga musikhögskolan (KMH)
  • Dans- och cirkushögskolan (DoCH)
  • Kungliga tekniska högskolan (KTH)
  • Konstfack

Genom samarbetet erbjuder vi studenter, som läser ämneslärarprogram vid GiH, KMH och DoCH, att läsa sitt andra ämne tillsammans med våra egna lärarstudenter vilket gör att utbudet av valbara ämnen ökar. Mer information angående samarbetet och möjliga ämneskombinationer, finner du under lärarstudent. Det går även bra att ställa frågor till oss samordnare för samarbetet.

Samarbetet med Kungliga tekniska högskolan (KTH) administreras av institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik. Läs mer om detta samarbete på deras sida, där du även finner kontaktuppgifter.