Representanter för regeringen och arbetsmarknadens parter samlade till pressträff i Studenthuset.

Universitetet har sedan 2007 det nationella samordningsansvaret för utbildningen Utländska lärares vidareutbildning. Nu tas universitetets erfarenheter till vara och utvecklas ytterligare till ett snabbspår för lärare och förskollärare som på kortare tid ska kunna matchas mot arbetsgivare i behov av personal. Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är genomsnittstiden för en nyanländ lärare att etablera sig på arbetsmarknaden fyra år. Med snabbspåret ska etableringen kunna kortas till ett år.

Praktik varvat med studier

Utbildningen innebär att praktik på en skola eller förskola varvas med studier i yrkessvenska och lärarföreberedande kurser vid universitetet. Den enskilde lärarens förutsättningar avgör sedan om snabbspåret behöver kompletteras inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning, eller om lärarlegitimation kan fås efter snabbspåret.

Till skillnad från vidareutbildningen kräver inte snabbspåret att deltagarna har dokumenterade kunskaper i svenska. Det är först vid anställningstillfället som språkkravet ska vara uppnått. Utbildningen ska dock inte vara en genväg. Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, framhöll att universitetet är en aktiv part i arbetet med att säkerställa kvaliteten och att deltagarna uppnår motsvarigheten till en svensk lärarexamen.

Pilotgrupp tas emot i april

Universitetet är berett att ta emot en pilotgrupp på 15 deltagare redan i april. Sedan planeras 2-3 kursstarter per år. Även lärosäten i Göteborg, Linköping, Malmö, Umeå och Örebro deltar i satsningen.

– Den är unik så till vida att stora delar av utbildningen kommer att ges på arabiska, säger Susanna Malm, nationell samordnare för Snabbspåret och Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet.

Enligt prorektor Hans Adolfsson har universitetet ett brett kontaktnät och kommer för satsningen att rekrytera arabisktalande lärare och förskollärare som tidigare kompletterat sin utländska lärarutbildning vid universitetet och som hunnit få lärarerfarenhet både i Sverige och i sitt hemland.

Snabbspåret genomförs i samarbete mellan Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKL, Almega tjänsteföretagen, samt Arbetsförmedlingen och lärosätena Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö Högskola, Umeå universitet och Örebro universitet.

Pressmeddelande: Nytt snabbspår för lärare och förskollärare